Xem pháp tướng ngón tay

Xem pháp tướng của cánh tay, ngón tay , lòng bàn tay

XEM TƯỚNG: CÁNH TAY, LÒNG BÀN TAY, NGÓN TAY Đối với tướng học, tứ chi có một vai trò rất quan trọng trong việc quan sát mạng vận và cá tính con người. Người ta nghiệm thấy những người trì độn hoặc suốt đời khốn khổ dù bộ vị trên mặt không lấy gì quá tệ đều có tứ chi bất quân xứng hay